مراحل عمل

کليه مراحل عمل با بي حسي  موضعي بوده و نيازي به بي هوشي عمومي نيست. جهت بيحس کردن محل دهنده و گيرنده هر کدام حدود ١ دقيقه وقت لازم است که پس از آن ديگر احساس درد وجود نخواهد داشت.

مدت عمل  حدوداً بين ٧-٥ ساعت مي باشد. پس از عمل نيازي به پانسمان نمي باشد.همچنين بخيه ها جذبي بوده و نيازي به کشيدن ندارند. حدوداً ٢ روز پس از عمل در بيشتر افراد تورمي در ناحيه پيشاني ايجاد شده که بتدريج به طرف پلک ها ممکن است کشيده شود و خود بخود و در عرض ٥-٣ روز برطرف خواهد شد . پس از عمل نقاط سياه رنگ و کوچکي در محلهاي کاشت مو ممکن است ايجاد شود که به شرطي که سر به تعداد دفعات زياد شتشو گردد ظرف ١٠-٥ روز از بين خواهند رفت. در محل برداشت ممکن است احساس کشش پوست براي چند روز و احساس کاهش حس تا چندين ماه وجود داشته باشد. در محل گيرنده معمولاً دردي وجود ندارد.

26 اردیبهشت 1399
نویسنده : - | بازدید ها : 3009 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید