اسکارآنچه که در مورد ليزر اسكار بايد بدانيم

     اصولاً اسكار آثار بجا مانده از يك بريدگي، سوختگي، محل عمل جراحي و يا ناشي از يك بيماري پوستي مثل جوش ميباشد. عمق ضايعات متفاوت و ميتواند از خيلي سطحي تا خيلي عميق باشد كه بهمين ترتيب هم روشهاي درماني پيچيده تر و پاسخ كمتر ميشود. تعداد جلسات ليزر اغلب 3 تا 6 جلسه و فاصله جلسات 5/1 الی 2 ماه می باشد. رعايت اين فواصل براي پاسخ بهتر ضروري مي باشد هر چند گاهي با تشخيص پزشک اين فواصل تغيير مي يابد.   

 ميزان اثر بخشي ليزر در افراد و اسكارهاي مختلف متفاوت ولي معمولاً بين ٧٠-30 درصد ميباشد. بدين معني که ممکن است در تعدادي از افراد سبب بهبود کامل ، در برخي باعث بهبود نسبي شود و در گروهي هيچگونه اثر بخشي نداشته باشد. اسكارهاي سطحي پاسخ بهتري نشان ميدهند و هر چه از زمان پيدايش آن مدت كمتري گذشته باشد احتمال اثر بخشي بالاتر است.

    ليزر بكار گرفته شده بنام Fractional Co2 است و تقريباً هيچوقت عارضه جدي بهمراه ندارد ولي به ندرت ممکن است در محل ليزر تيرگي و يا کمرنگ شدن پوست بصورت موقت ديده شود. سوزش و يا درد مختصر به هنگام انجام انواع ليزرها اجتناب ناپذير ولي قابل تحمل است. پس از ليزر در پوست محل ليزر شده نقاط سفيد بسيار كوچك و نزديك به هم ايجاد شده كه بتدريج ممكن است بصورت زخم هاي ظريف تبديل شوند كه كاملاً طبيعي است.

    در موقع بارداري انجام ليزر ممنوع است هر چند که تا کنون در اين مورد عارضه خاصي گزارش نشده است.

    تمام اطلاعات مربوط به ليزر قابل گنجاندن در اين متن نمي باشند.

توصيه هاي پيش از ليزر

١- در صورتيکه باردار هستيد قبل از انجام ليزر  به پزشک اطلاع دهيد.

٢- اگر سابقه تبخال در محل مورد نظر براي ليزر داريد به پزشک اطلاع دهيد.

3- اگر سابقه پيدايش لکه پوستي ويا کلوئيد(گوشت اضافه) پس از جراحي ، سوختگي و يا بريدگي داريد حتماً به پزشک اطلاع دهيد.

4- از دو ماه قبل حين  انجام و تا چند ماه پس ازانجام ليزر از آفتاب گرفتن و برنزه کردن خودداري فرماييد.

5- قبل از انجام ليزر محل مورد نظر را از هر گونه کرم و مواد آرايشي پاک و شستشو بفرماييد.

6- از ضد آفتاب مناسب پس از ليزر استفاده نماييد.آنچه که در مورد ليزر اسكار بايد بدانيم

     اصولاً اسكار آثار بجا مانده از يك بريدگي، سوختگي، محل عمل جراحي و يا ناشي از يك بيماري پوستي مثل جوش ميباشد. عمق ضايعات متفاوت و ميتواند از خيلي سطحي تا خيلي عميق باشد كه بهمين ترتيب هم روشهاي درماني پيچيده تر و پاسخ كمتر ميشود. تعداد جلسات ليزر اغلب 3 تا 6 جلسه و فاصله جلسات 5/1 الی 2 ماه می باشد. رعايت اين فواصل براي پاسخ بهتر ضروري مي باشد هر چند گاهي با تشخيص پزشک اين فواصل تغيير مي يابد.   

 ميزان اثر بخشي ليزر در افراد و اسكارهاي مختلف متفاوت ولي معمولاً بين 70-30 درصد ميباشد. بدين معني که ممکن است در تعدادي از افراد سبب بهبود کامل ، در برخي باعث بهبود نسبي شود و در گروهي هيچگونه اثر بخشي نداشته باشد. اسكارهاي سطحي پاسخ بهتري نشان ميدهند و هر چه از زمان پيدايش آن مدت كمتري گذشته باشد احتمال اثر بخشي بالاتر است.

 

    ليزر بكار گرفته شده بنام Fractional Co2 است و تقريباً هيچوقت عارضه جدي بهمراه ندارد ولي به ندرت ممکن است در محل ليزر تيرگي و يا کمرنگ شدن پوست بصورت موقت ديده شود. سوزش و يا درد مختصر به هنگام انجام انواع ليزرها اجتناب ناپذير ولي قابل تحمل است. پس از ليزر در پوست محل ليزر شده نقاط سفيد بسيار كوچك و نزديك به هم ايجاد شده كه بتدريج ممكن است بصورت زخم هاي ظريف تبديل شوند كه كاملاً طبيعي است.

اگر پس از انجام جلسه اول بهبود قابل توجهی در اسکارهای خود ندیدید جلسات لیزر را متوقف  و با پزشک مشورت کنید. احتمالاً شما جز افرادی هستید که لیزر در مورد شما بی تاثیر است.

    در موقع بارداري انجام ليزر ممنوع است هر چند که تا کنون در اين مورد عارضه خاصي گزارش نشده است.

    تمام اطلاعات مربوط به ليزر قابل گنجاندن در اين متن نمي باشند.

توصيه هاي پيش از ليزر

١- در صورتيکه باردار هستيد قبل از انجام ليزر  به پزشک اطلاع دهيد.

٢- اگر سابقه تبخال در محل مورد نظر براي ليزر داريد به پزشک اطلاع دهيد.

3- اگر سابقه پيدايش لکه پوستي ويا کلوئيد(گوشت اضافه) پس از جراحي ، سوختگي و يا بريدگي داريد حتماً به پزشک اطلاع دهيد.

4- از دو ماه قبل حين  انجام و تا چند ماه پس ازانجام ليزر از آفتاب گرفتن و برنزه کردن خودداري فرماييد.

5- قبل از انجام ليزر محل مورد نظر را از هر گونه کرم و مواد آرايشي پاک و شستشو بفرماييد.

6- از ضد آفتاب مناسب پس از ليزر استفاده نماييد.

19 فروردین 1392
نویسنده : - | بازدید ها : 3226 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید