ضایعات تیره و رنگدانه دار پوستآنچه که در مورد ليزر لكه هاي پوستي بايد بدانيم

    لكه هاي پوستي كه ممكن است توسط ليزر مورد درمان واقع گردند شامل لكه هائي است كه قهوه اي يا تيره تر از رنگ طبيعي پوست كه بعلل مختلف ممكن است ايجاد شده باشند. از شايعترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:  لكه هاي بارداري و هورموني(ملاسما)، كك ومك(فركل)، لكه هاي ارثي صورت و يا پشت دست (لنتيگو) و برخي از انواع خالهاي ارثي و غير ارثي.

تعداد جلسات ليزر اغلب 3 تا 6 جلسه و فاصله جلسات 5/1 الی 2 ماه می باشد. رعايت اين فاصله براي پاسخ بهتر ضروري مي باشد هر چند گاهي با تشخيص پزشک اين فواصل تغيير مي يابد.   

٢- ميزان اثر بخشي ليزر در افراد و بيماريهاي مختلف متفاوت ولي معمولاً بين ٧٠-٦٠ درصد ميباشد. بدين معني که ممکن است در تعداد قابل توجهي از افراد سبب بهبود کامل ، در برخي باعث بهبود نسبي شود و در گروهي هيچگونه اثر بخشي نداشته باشد. گاهي پاسخ درماني در تمام سطح ضايعه و يا چند ضايعه مجاور يا دور از هم يكسان نمي باشد يعني ممكن است در تعدادي از لكه ها پاسخ درماني ديده شود و در برخي ديگر خير.

٣- در بعضي از بيماران لکه هاي پوستي ممکن است حتي پس از بهبودي کامل بخشي از علايم اوليه عود کند. بنا بر اين ممکن است در فواصل حدود هر ٦ ماه يکبار نياز به تکرار ليزر باشد. مصرف داروهاي هورموني و عدم مصرف ضد آفتاب مناسب احتمال عود را بالاتر مي برد.

٤- ليزر تقريباً هيچوقت عارضه جدي بهمراه ندارد ولي به ندرت ممکن است در محل ليزر ايجاد خراشيدگيهاي سطحي پوستي نموده و بدنبال آن تيرگي و يا کمرنگ شدن پوست بصورت موقت ديده شود. بندرت اسكارهاي ظريف در محل ليزر ايجاد مي گردد.

٥- سوزش و يا درد مختصر به هنگام انجام انواع ليزرها اجتناب ناپذير ولي قابل تحمل است.

٦- در موقع بارداري انجام ليزر ممنوع است هر چند که تا کنون در اين مورد عارضه جدي گزارش نشده است.

٧- گاهي در انجام ليزر نياز به تغيير دستگاه مي باشد که به جهت افزايش اثر بخشي درمان است.

٨- تمام اطلاعات مربوط به ليزر قابل گنجاندن در اين متن نمي باشند.

توصيه هاي پيش از ليزر

١- در صورتيکه باردار هستيد قبل از انجام ليزر  به پزشک اطلاع دهيد.

٢- اگر سابقه تبخال در محل مورد نظر براي ليزر داريد به پزشک اطلاع دهيد.

3- اگر سابقه پيدايش لکه پوستي ويا کلوئيد(گوشت اضافه) پس از جراحي ، سوختگي و يا بريدگي داريد حتماً به پزشک اطلاع دهيد.

4- از دو ماه قبل حين  انجام و تا چند ماه پس ازانجام ليزر از آفتاب گرفتن و برنزه کردن خودداري فرماييد.

5- قبل از انجام ليزر محل مورد نظر را از هر گونه کرم و مواد آرايشي پاک و شستشو بفرماييد.

6- از ضد آفتاب مناسب پس از ليزر استفاده نماييد.

 آنچه که در مورد ليزر لكه هاي پوستي بايد بدانيم

    لكه هاي پوستي كه ممكن است توسط ليزر مورد درمان واقع گردند شامل لكه هائي است كه قهوه اي يا تيره تر از رنگ طبيعي پوست كه بعلل مختلف ممكن است ايجاد شده باشند. از شايعترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره نمود:  لكه هاي بارداري و هورموني(ملاسما)، كك ومك(فركل)، لكه هاي ارثي صورت و يا پشت دست (لنتيگو) و برخي از انواع خالهاي ارثي و غير ارثي.

تعداد جلسات ليزر اغلب 3 تا 6 جلسه و فاصله جلسات 5/1 الی 2 ماه می باشد. رعايت اين فاصله براي پاسخ بهتر ضروري مي باشد هر چند گاهي با تشخيص پزشک اين فواصل تغيير مي يابد.   

٢- ميزان اثر بخشي ليزر در افراد و بيماريهاي مختلف متفاوت ولي معمولاً بين ٧٠-٦٠ درصد ميباشد. بدين معني که ممکن است در تعداد قابل توجهي از افراد سبب بهبود کامل ، در برخي باعث بهبود نسبي شود و در گروهي هيچگونه اثر بخشي نداشته باشد. گاهي پاسخ درماني در تمام سطح ضايعه و يا چند ضايعه مجاور يا دور از هم يكسان نمي باشد يعني ممكن است در تعدادي از لكه ها پاسخ درماني ديده شود و در برخي ديگر خير.

٣- در بعضي از بيماران لکه هاي پوستي ممکن است حتي پس از بهبودي کامل بخشي از علايم اوليه عود کند. بنا بر اين ممکن است در فواصل حدود هر ٦ ماه يکبار نياز به تکرار ليزر باشد. مصرف داروهاي هورموني و عدم مصرف ضد آفتاب مناسب احتمال عود را بالاتر مي برد.

٤- ليزر تقريباً هيچوقت عارضه جدي بهمراه ندارد ولي به ندرت ممکن است در محل ليزر ايجاد خراشيدگيهاي سطحي پوستي نموده و بدنبال آن تيرگي و يا کمرنگ شدن پوست بصورت موقت ديده شود. بندرت اسكارهاي ظريف در محل ليزر ايجاد مي گردد.

٥- سوزش و يا درد مختصر به هنگام انجام انواع ليزرها اجتناب ناپذير ولي قابل تحمل است.

٦- در موقع بارداري انجام ليزر ممنوع است هر چند که تا کنون در اين مورد عارضه جدي گزارش نشده است.

٧- گاهي در انجام ليزر نياز به تغيير دستگاه مي باشد که به جهت افزايش اثر بخشي درمان است.

٨- تمام اطلاعات مربوط به ليزر قابل گنجاندن در اين متن نمي باشند.

اگر بعد از اولین جلسه بهبود واضحی در لکه های خود احساس نکردید ادامه جلسات لیزر را متوقف کرده و با پزشک خود مشورت کنید احتمالا جز گروهی هستید که لیزر در مورد شما کارساز ننمی باشد.

 

توصيه هاي پيش از ليزر

١- در صورتيکه باردار هستيد قبل از انجام ليزر  به پزشک اطلاع دهيد.

٢- اگر سابقه تبخال در محل مورد نظر براي ليزر داريد به پزشک اطلاع دهيد.

3- اگر سابقه پيدايش لکه پوستي ويا کلوئيد(گوشت اضافه) پس از جراحي ، سوختگي و يا بريدگي داريد حتماً به پزشک اطلاع دهيد.

4- از دو ماه قبل حين  انجام و تا چند ماه پس ازانجام ليزر از آفتاب گرفتن و برنزه کردن خودداري فرماييد.

5- قبل از انجام ليزر محل مورد نظر را از هر گونه کرم و مواد آرايشي پاک و شستشو بفرماييد.

6- از ضد آفتاب مناسب پس از ليزر استفاده نماييد.

 

17 فروردین 1392
نویسنده : - | بازدید ها : 3238 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید