مزوتراپیمزو تراپی عبارتست از تزریق برخی مواد بداخل پوست توسط ابزارهای مخصوص. این مواد در موارد مختلف درمانی متفاوت خواهد بود . برای ریزش مو ماینوکسیدیل بهمراه مواد ویتامینی و در چین و چروک نیز مواد مغزی پوست استفاده می گردند. در بسیاری از کشورها و توسط پزشکان در رشته های مختلف پزشکی از مزو تراپی استفاده میشود. برخی از بیماران و پزشکان نیز از نتایج این روش راضی هستند ولی موارد مقابل مواردی هم که پزشک و بیمار هر دو ناراضی هستند گزارش میشود. در هر حال با اطلاعات موجود حداقل در حد اطلاعات اینجانب روی  این روش بعنوان یک روش موثر و مفید نمی توان حساب خیلی جدی باز کرد . شاید در سالهای آتی و با بهتر شدن  تکنیکهای این روش بتوان از آن استفاده بیشتری برد. در هر حال فعلاً اینجانب از آن برای درمان هیچگونه بیماری استفاده نمی کنم.مزو تراپی عبارتست از تزریق برخی مواد مغذی همانند ویتامینها بداخل پوست توسط تزریق های مکرر. مواد مختلفی در این مورد استفاده میشوند.در مزوتراپی این مواد با دستگاههای مخصوص که دهها تا صدها تزریق را در صورت ویا سایر نواحی مورد نظر مثل گردن انجام میدهد. برخی از بیماران و پزشکان از نتایج این روش راضی هستند ولی موارد مقابل مواردی هم که پزشک و بیمار هر دو ناراضی هستند گزارش میشود. در هر حال با اطلاعات موجود  و با مکانسیم مطرح شده برای اثر بخشی این روش حداقل در حد اطلاعات اینجانب روی  این روش بعنوان یک روش موثر و مفید نمی توان حساب خیلی جدی باز کرد . شاید در سالهای آتی و با بهتر شدن  تکنیکهای این روش بتوان از آن استفاده بیشتری برد. در هر حال فعلاً اینجانب

از آن برای درمان هیچگونه بیماری استفاده نمی کنم.

 مزو تراپی برای کاهش ریزش مو عبارتست از تزریق برخی مواد مغذی همانند ویتامینها؛سایر مواد مغذی و یا ضد ریزش بداخل پوست سر توسط تزریق های مکرر.

مواد مختلفی در این مورد استفاده میشوند که از مشهورترین آنها میتوان به مینوکسیدیل اشاره کرد. در مزوتراپی این مواد با دستگاههای مخصوص که دهها تا صدها تزریق را در سر انجام میدهد. برخی از بیماران و پزشکان از نتایج این روش راضی هستند ولی موارد مقابل مواردی هم که پزشک و بیمار هر دو ناراضی هستند گزارش میشود. در هر حال با اطلاعات موجود  و با مکانسیم مطرح شده برای اثر بخشی این روش حداقل در حد اطلاعات اینجانب روی  این روش بعنوان یک روش موثر و مفید نمی توان حساب خیلی جدی باز کرد . شاید در سالهای آتی و با بهتر شدن  تکنیکهای این روش بتوان از آن استفاده بیشتری برد. در هر حال فعلاً اینجانب از آن برای درمان هیچگونه بیماری استفاده نمی کنم.

20 فروردین 1392
نویسنده : - | بازدید ها : 2919 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید