پی آر پی

هم اکنون در بسیاری مراکز پیشرفته درمانی پزشکی از فرد مقدار کمی خون گرفته شده و با استفاده از دستگاه مخصوص تراکم پلاکت( که یکی از اجزا فرایند انعقاد در گردش خون است ) تغلیظ شده و در محلهای ترمیم جراجی بخصوص ترمیم استخوانها بکار گرفته می شود که بهمراه بهبود نسبی در ترمیم خواهد بود. در حال حاضر برخی از پزشکان از این ماده برای کاهش چین و چروک استفاده می کنند که گاهی همراه رضایتمندی پزشک وبیمار است. نتایج متضاد آن هم کم نیست که نه پزشک راضی است ونه بیمار. مقالات و محققین برجسته دنیا نیز در مورد اثر بخشی این روش در کاهش چین و چروک نظر قاطعی ندارند. با توجه به موقتی بودن فاکتورهای رشد آزاد شده از پلاکتها و نیاز به مقادیر بسیار زیادی از این فاکتورها برای احتمال اثر بخشی بنظر میرسد در مجموع روش قابل اعتمادی برای درمان چین و چروک نباشد . بعلاوه مکانیزم واقعی اثر آن کاهش چروک نمیباشد بلکه با پیدایش نسج فیبروز که در محل آسیبهای پوستی ایجاد میشود اثر میکند و آن هم تا بحال به اثبات نرسیده است. حداقل در حال حاضر و با اطلاعات اینجانب روش قابل قبولی نمی باشد، و اینجانب نیز از این روش برای درمان چروک استفاده نمی کنم.

26 اردیبهشت 1399
نویسنده : - | بازدید ها : 3214 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید