توده های چربیتوده چربی یا لیپوما از بیماریهای شایع پوستی است که بصورت توده مدور زیر پوستی قابل لمس و گاهی مشاهده است. اندازه ضایعات از کمتر از یک سانتیمتر تا چند ده سانتیمتر میتواند باشد. تعداد ضایعات از یک تا چند صد عدد میتواند باشد.

توده ها در هر نقطه ای از بدن بخصوص تنه و انداها میتوانند وجود داشته باشند.

در برخی از موارد بخصوص در مواردی که ضایعات متعدد وجود دارد زمینه ژنتیکی و وراثتی بیشتر مطرح میشود.

ضایعات کلا بدون خطر هستند.یعات ضرورتی ندارد.

برداشتن ضایعات ضرورتی ندارد مگر در موارد زیر:

1- رشد سریع که احتمال پیدایش بدخیمی را مطرح میکند

2- ضایعات دردناک

3- در محلهایی که آزار دهنده و محدود کننده هستند مثلا ضایعات ناحیه آرنج و یا باسن

4- محلهایی که از نظر زیبایی مشکل ساز شده اند

درمان ضایعات برداشتن آنهاست که بروشهای مختلفی انجام میشود. شایعترین روش برداشتن با برش جراحی است که خط برش جراحی باقی خواهند ماند.

از لیپوساکشن و برخی روشهای دیگر هم استفاده شده است.

31 مرداد 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 3092 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید