زگیلزگیل(Wart)  از ضايعات خوش خيم پوستي است که در هر سنی بصورت  1عدد تا ضایعات متعدد برجسته درهر نقطه از بدن بخصوص دست ، پا ، صورت و ناحیه تناسلی مشاهده میگردد. راه از بين بردن آنها تخريب بروشهاي مختلف از جمله سوزاندن ضايعات با دستگاههاي مخصوص و يا ليزر مي باشد. اغلب بيش از 1 جلسه درمان نياز استزگیل(Wart)  از ضايعات خوش خيم پوستي است که در هر سنی بصورت ضایعات برجسته درهر نقطه از بدن بخصوص دست ، پا ، صورت و ناحیه تناسلی مشاهده میگردد. بیماری اشکال متفاوتی را میتواند ایجاد نماید. از ضایعات مسطح جدا از هم تا ضایعات کاملا برجسته و گل کلمی شکل و از ابعاد چند میلی متر تا چند سانتیمتر از یک عدد تا هزاران عدد و از رنگ پوست تا قهوه ای تیره

عامل ایجاد بیماری ویروس و بنام ویروس پاپیلومای انسانی( HPV)است.

این ویروس از راه تماس با فرد یا ابزار و وسائل آلوده به ویروس میتواند منتقل شود. در موارد زگیل تناسلی اگر چه یکی از راههای شایع تماس جنسی با فرد مبتلا است ولی راه غیر جنسی هم وجود دارد.

راه از بين بردن آن تخريب بروشهاي مختلف از جمله از بین بردن ضايعات با دارو و در صورت عدم پاسخ و یا در موارد خاص دستگاههاي مخصوص(کوتر و کرایو) و يا ليزر مي باشد. اغلب بيش از 1 جلسه درمان نياز است. حتی ممکن است گاهی دهها جلسه نیاز باشد تا ضایعات کاملا از بین بروند. بدیهی است پیگیری و صبر زیادی را میطلبد و قطع درمان ممکن است بهمراه عود ضایعات باشد.

26 مرداد 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 3051 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید