خال   خال (Nevus)  از ضايعات خوش خيم پوستي است  كه همگان با آن آشنائي دارند. از حدود سن بلوغ شروع به پيدايش مي كند وتعداد آن بتدريج زياد مي شود و تقريباً در هر محلي مي تواند باشد. تاكنون راهي براي درمان داروئي و يا حتي كم كردن پيدايش خالهاي جديد يافت نشده است. اغلب نيازي به برداشتن خال نيست مگر از نظر باليني مشكوك باشد. در غالب موارد براي از بين بردن خال بايد با جراحي برداشته شود. ولي گاهي از ساير روشها مثل تراشيدن پوست و يا ليزر ميتوان استفاده كرد.خال تومور خوش خیم پوستی است که باید دیدگاه عموم مردم در مورد خال فاصله دارد. خال بدلیل تجمع سلولها در منطقه ای که نباید باشند و یا غیبت سلول در منطقه ای که باید باشد ایجاد میشود.

بنابر این حتی یک خال میتواند بصورت نبودن بخشی از پوست سر باشد.

ولی در اینجا به شایعترین نوع خال میپردازیم.

خالی که عموما از آن اسم میبریم خال سلول رنگدانه ای معمولی میباشد. سلولهای رنگدانه ای بتعداد زیاد در نواحی سطحی و میانی پوست تجمع میابند. ماحصل بصورت ضایعه ای برنگ پوست، قهوه ای کم رنگ، قهوه ای پررنگ تا سیاه میتواند باشد. اندازه ضایعه از کمتر از یک میلی متر تا چندین سانتیمتر میتواند باشد.

 

از سن بلوغ ببعد تعداد آن افزایش می یابد و معمولا بین 20 تا 50 عدد خال سلول رنگدانه ای معمولی روی پوست یک فرد بالغ وجود دارد. محل آن ها در هر نقطه ای میتواند باشد. محلهای شایع صورت و انداهما و تنه است.

خال بخودی خود نیازی به برداشتن ندارد. و بیشترین مشکل از نظر زیبایی است.

در موارد زیر توصیه به برداشتن خال با نظر پزشک وجود دارد:

1- افزایش اندازه خال

2- خالی که گرد یا بیضی نباشد

3- خالی که حاوی چند رنگ باشد و رنگ آن یکدست نباشد

4- خالی که اندازه آن بیش از 6 میلیمتر باشد

5-خالی که ترشح داشته باشد

6- خال که خارش یا سوزش و درد داشته باشد

در هر حال تشخیص نوع خال و لزوم به برداشت یا نمونه برداری با پزشک است.

راههای مختلفی برای از بین بردن خال وجود دارد. شایعترین راه برداشتن با جراحی و بخیه کردن است. که همراه باقی گذاشتن خط بخیه است.

از لیزر و تراشیدن نیز گاهی استفاده میشود.

31 مرداد 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 3007 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید