تعریقسم بوتوليسم بطور معمول در طبيعت توسط يکي از انواع ميکروبها توليد ميگردد. آمپولهاي حاوي سم بوتوليسم  با نامهاي تجاري مختلف توليد شده اند  که يکي از شناخته شده ترين آنها بوتاکس است که فعلاً حداقل در ايران در دسترس نمي باشد. يکي از انواع ديگر آن که فعلاً بيشترين کاربرد را دارد با نام تجاري ديسپورت (ساخت UK) مي باشد که در ايران موجود و مورد استفاده است.

آمپولهاي مذکور براي درمان موارد مختلفي بکار گرفته شده اند مثل انقباض بيش از حد عضلات گردن، برخي از انواع سردرد هاي ميگرني، تعريق بيش از حد و کاهش چين و چروکهاي صورت و ...

تزريق اين گونه مواد براي کاهش ميزان تعريق بخصوص در نواحي کف دست وپا و زير بغل بکار گرفته مي شود.

اثربخشي تزريق از حدود ١ ساعت بعد از تزريق شروع شده و تا ١ هفته به حداکثر خود مي رسد. طول مدت اثر بخشي حدود ٦-٣ ماه مي باشد که البته به ندرت اين زمانها ممکن است کوتاهتر و ياطولانيتر باشد.

در قريب به يقين موارد تزريق حتي با تعداد جلسات تزريق متعدد هم اثر آنها دائمي نخواهد شد. قطع تداوم تزريق ها باعث افزايش غيرمعمول و نامتناسب تعريق نخواهد شد.

تزريق هر چند در اغلب موارد اثر بخشي قابل توجهي دارد ولي ممکن است قادر نباشد کاملاً تعريق را از بين ببرد.

گاهي تزريق اثر بخشي کافي ايجاد نکرده و ممکن است به تزريق مجدد نياز باشد که در هر حال حداقل ١ هفته پس از تزريق اول خواهد بود.

تزريق در نوبت هاي مختلف ممکن است در يک شخص اثرات و عوارض متفاوت داشته باشد. بعنوان مثال ممکن است فردي در نوبتهاي متعدد پاسخ قابل توجه داشته ودر يک نوبت پاسخ کافي نشان ندهد. و يا ممکن است يک فرد در چند نوبت تزريق بدون مشکل بوده ولي در يک نوبت کاهش قدرت انقباضي انگشتان پيدا کند. . حتي طول دوره اثر بخشي ممکن در تزريق در زمانهاي مختلف متفاوت باشد.

هر چند اينگونه تزريق ها عوارض جدي در بر ندارد ولي گاهي عوارض زير ممکن است ديده شود که در هر حال گذرا بوده و پس از چند هفته معمولاً خود به خود برطرف ميشوند:

کبودي در محل تزريق (در عرض چند روز از بين ميرود), کاهش قدرت انقباضي انگشتان و  واکنش حساسيتي بصورت تورم و قرمزي در محل تزريق و مناطق مجاور

1 اردیبهشت 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 2954 نفر

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید